Traprenovatie begint met de vraag welke vorm de klant wenst. Behalve rechte fronts biedt fedi ook stijlfronts aan. Net als bij de keuze van het trapmotief geldt ook hier: Goed is wat de klant bevalt en aansluit bij zijn woonstijl. Bij traditionelere inrichtingen past de stijlvariant waarschijnlijk het best. Het rechte front doet moderner aan. Deze vraag is ook relevant bij de keuze van balustrade en belichting